Nieuws

Gemeente Papendrecht en hospice De Cirkel bekrachtigen koopovereenkomst

Alblasserwaard, 19 september 2019 – Wethouder Kees de Ruijter van de gemeente Papendrecht en voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel hebben vandaag de koopovereenkomst voor een perceel in Papendrecht formeel bekrachtigd met hun handtekeningen. Het betreft het contract voor een stuk grond met een maatschappelijke bestemming aan de Roerdomp/hoek Andoornlaan. Op deze plek wil hospice De Cirkel een bijna-thuis-huis bouwen voor mensen uit het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard (Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard, Papendrecht en Sliedrecht) die niet lang meer te leven hebben.  

Wethouder De Ruijter zegt heel blij te zijn met het voornemen van hospice De Cirkel om een tweede vestiging voor de Alblasserwaard te situeren in Papendrecht. “Ik ben onder de indruk van de werkwijze en de enorme inzet van vrijwilligers van hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en trots op het feit dat hospice De Cirkel vergevorderde plannen heeft zich in onze gemeente te vestigen. We horen uit verschillende hoeken dat er behoefte is aan zo’n voorziening in onze regio en het initiatief wordt dan ook breed omarmd door de politiek, maar ook door de zorgverleners.”

Stijl Architectuur BV BNA heeft het ontwerp gemaakt van het nieuwe hospice en VORM Bouw uit Papendrecht gaat het huis bouwen. “Er is bewust gekozen voor partners uit de regio, vanwege onze maatschappelijke functie,” zegt voorzitter Van Driel. Het nieuwe hospice krijgt zes bewonerskamers. Het huidige hospice De Cirkel is uitgangspunt bij het programma van eisen. Bouwtechnische aspecten die in de werkpraktijk minder goed functioneren, zijn nu aangepast. Zo worden bijvoorbeeld de deuren in de bewonerskamers breder zodat er gemakkelijker met bedden doorheen kan worden gereden en de terrassen onderheid om verzakking tegen te gaan. Daarnaast speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. Het huis krijgt een grasdak en zonnepanelen en er is gekozen voor duurzame bouwmaterialen. Alles wordt zo milieubewust en energievriendelijk gerealiseerd.

Begin juli heeft de gemeente Papendrecht een omgevingsvergunning verleend aan hospice De Cirkel. Tegen deze vergunning is inmiddels een aantal bezwaren binnengekomen van omwonenden. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag zijn er informatieavonden geweest met omwonenden en is met een aantal van hen extra overlegd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren die er op voorhand waren. Dat heeft onder andere geresulteerd in een aantal aanpassingen. “Wij vinden het jammer dat we met de gesprekken en de maatregelen de bezwaren niet weg hebben kunnen nemen, maar respecteren uiteraard de stappen die zijn genomen door diverse buren. We wachten de uitspraak van de bezwaarcommissie af voordat we gaan bouwen,” aldus de voorzitter.

Dat hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard nu al een plekje heeft veroverd in de harten van veel mensen, organisaties, kerken, bedrijven en serviceclubs in de regio blijkt uit de steun die er al vanaf diverse kanten is gekomen en/of toegezegd. “Dit varieert van inwoners uit de regio die zich spontaan via de mail aanmelden als vrijwilliger tot en met donaties en acties die worden ondernomen om geld in te zamelen voor ons nieuwe hospice. Dit is hartverwarmend en het geeft ons als vrijwilligers extra motivatie om ons in te spannen voor onze terminaal zieke medemensen.” Met de nieuwe vestiging hoopt hospice De Cirkel dat er minder vaak wachtlijsten zijn en dat ook mensen uit de westelijke Alblasserwaard een fijne uitvalsbasis in hun eigen regio krijgen als zij niet langer dan drie maanden te leven hebben en mantelzorg ontoereikend is.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of wilt u hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard financieel steunen? Stuur dan een mail naar secretariaat@hospicedecirkel.nl. Alvast bedankt voor uw hulp en betrokkenheid!

20 jaar De Volgerlanden - Zaterdag 21 september open huis hospice De Cirkel

Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht, september 2019 - Zaterdag 21 september a.s. zet hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht van 11.00 tot 16.00 uur zijn deuren open. De Cirkel heeft al bijna negen jaar een prachtig onderkomen in De Volgerlanden en haakt met deze open dag aan bij de viering van 20 jaar De Volgerlanden.

Belangstellenden zijn van harte welkom in het hospice. Er is volop gelegenheid informatie in te winnen over het verblijf in en de werkwijze van het hospice. Er zijn coördinatoren, bestuursleden en vrijwilligers aanwezig. Bezoekers hoeven zich vooraf niet aan te melden. De koffie en thee staan klaar op de Vrouwgelenweg 61 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Uitreiking nieuwe editie jaarkrant hospice De Cirkel

‘Vrijwilligers enorm belangrijk’

Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht, juli 2019 – Vicevoorzitter Heleen Roos van het bestuur van hospice De Cirkel heeft het eerste exemplaar van de jaarkrant 2019 van hospice De Cirkel uitgereikt aan Wil Buitenhuis, een vrijwilliger van het hospice die met haar verhaal in de nieuwe krant staat en vanaf het eerste uur actief is bij De Cirkel.

Hospice De Cirkel geeft sinds 2018 een jaarkrant uit met verhalen van onder anderen nabestaanden, vrijwilligers en zorgverleners. Zo wil De Cirkel de omgeving deelgenoot maken van het reilen en zeilen in het hospice en in woorden en beelden laten zien wat voor mooi en dankbaar werk de coördinatoren en vrijwilligers willen en kunnen doen voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Uit de gesprekken blijkt keer op keer hoe belangrijk de rol is van vrijwilligers in een hospice. Wil is sinds de opening van het hospice vrijwilliger en draaide in 2011 ook de eerste dienst bij De Cirkel. In die acht jaar vindt zij dat er niet zoveel veranderd is. Wel valt het haar op dat het altijd vol is tegenwoordig. “Mensen weten de weg naar ons te vinden en dat is fijn.” Wat het werk voor haar ook bijzonder maakt, is dat elke bewoner uniek is.

Behalve Wil, komt ook haar collega en nieuwe vrijwilliger Fieke de Bruin uitgebreid aan het woord. Daarnaast staan er in de krant ontroerende verhalen van nabestaanden, onderstreept oncoloog Joan van den Bosch uit het Albert Schweitzer ziekenhuis het belang van een hospice en spreekt ook hij zijn bijzondere waardering uit voor de vrijwilligers. Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht geeft aan dat hij trots is op het hospice, blij is dat het binnen zijn gemeentegrenzen staat en dat het een zusje krijgt in de Alblasserwaard. De planning is dat dit tweede hospice De Cirkel in 2020 zijn deuren opent. Voor de realisatie is veel geld nodig. “We kunnen alle financiële steun gebruiken en ook mensen die vrijwilliger willen worden, roepen we op om zich aan te melden,” zegt voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel. Geweldig om te ervaren dat er nu al draagvlak is in de nieuwe regio. “Er hebben zich al meer dan tien vrijwilligers aangemeld voor de nieuwe vestiging en we hebben ook al een paar mooie donaties ontvangen. Hartverwarmend.”

Betrokkenen bij het hospice krijgen de uitgave via de post of per mail toegestuurd. Ook komen de jaarkranten op centrale plekken in de regio Alblasserwaard en Zwijndrechtse Waard te liggen, zoals bij bibliotheken, gezondheidscentra en notariskantoren en zijn ze op te vragen bij het hospice.

 De krant is gefinancierd met donaties. Daarnaast hebben Obreen Media, eyedesign BNO en Com’an, duo voor communicatie, gesponsord. Het bestuur bedankt alle geïnterviewden, donateurs, sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de productie. “De verhalen in de krant onderstrepen het mooie werk dat onze coördinatoren en vrijwilligers doen voor mensen in hun laatste levensfase,” aldus Heleen Roos.

Negen nieuwe vrijwilligers opgeleid voor hospice De Cirkel

Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht, mei 2019 – Op dinsdagavond 14 mei hebben negen nieuwe vrijwilligers van hospice De Cirkel hun certificaat in ontvangst genomen. Zij kregen dit uitgereikt door Ad van Driel, voorzitter van het bestuur van hospice De Cirkel. De vrijwilligers zijn nu officieel bevoegd om aan de slag te gaan in het hospice.

Om het certificaat te behalen hebben de vrijwilligers een speciale cursus gevolgd die bestaat uit twee dagen en een praktijktraining bij een leverancier van zorghulpmiddelen. Tijdens de cursus, die door coördinatoren Ester Grootenboer en Iris van Putten werd gegeven, stonden onderwerpen centraal zoals wat is palliatieve zorg, communicatie, omgaan met de dood, verlies en rouw, zingeving, spiritualiteit en samenwerking. Ook draaiden de vrijwilligers in opleiding allemaal een aantal diensten mee in het hospice om onder begeleiding van geroutineerde vrijwilligers praktijkervaring op te doen.

Versterking
“Het is belangrijk om als hospice continu te blijven investeren in nieuwe vrijwilligers. Die scholing kost natuurlijk geld en als hospice zijn wij voor een groot deel afhankelijk van donaties om dit te financieren. Wij waarderen het bijzonder dat bedrijven, organisaties en particulieren regelmatig aan ons doneren zodat wij nieuwe vrijwilligers professioneel kunnen opleiden. We zijn heel blij met deze nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn een welkome versterking van het team dat we al hebben,” aldus Ad van Driel.

Het hospice heeft nu circa 80 vrijwilligers in dienst. “We proberen het aantal vrijwilligers stabiel te houden en regelmatig nieuwe mensen op te leiden. Het gebeurt namelijk dat vrijwilligers niet kunnen werken vanwege privé-omstandigheden of dat ze om welke reden dan ook toch afhaken. Om deze situaties op te vangen, is het belangrijk te kunnen putten uit een ruim aanbod vrijwilligers,” legt de bestuursvoorzitter uit. Als de vrijwilligers eenmaal in het hospice werken, krijgen ze twee keer per jaar een vrijwilligersavond waarop een specifiek thema centraal staat. “Zo proberen we de kennis van de vrijwilligers actueel te houden.”

 

Tweede hospice De Cirkel in Papendrecht

Strategische ligging voor de Alblasserwaard

Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht/Papendrecht, november 2018 – Hospice De Cirkel en de gemeente Papendrecht hebben de intentie om binnenkort een koopovereenkomst af te sluiten voor een perceel in de wijk Oostpolder. Het voornemen is op deze kavel, die ligt aan de Roerdomp (hoek Andoornlaan), een tweede vestiging van hospice De Cirkel te realiseren die zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard.
De afgelopen maanden heeft een afvaardiging van hospice De Cirkel gesprekken gevoerd met onder anderen de burgemeesters van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard, Papendrecht en Sliedrecht. Zij omarmen het initiatief van harte en hebben meegedacht over een eventuele locatie. Vanwege de strategische ligging is uiteindelijk gekozen voor Papendrecht-Oost. “Er is daar een prachtig perceel beschikbaar dat een maatschappelijke bestemming heeft en prima geschikt is om een nieuw hospice conform ons Plan van Eisen te laten bouwen. Daarnaast is het prima bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer,” zegt bestuursvoorzitter Ad van Driel van hospice De Cirkel.

We zijn alle vrijwilligers, de thuiszorg en huisartsen van De Cirkel enorm dankbaar voor de goede zorgen voor mijn vader. Het heeft zijn laatste reis dragelijker gemaakt met nog zoveel mogelijk plezier en ongelooflijk goede zorg.
Carin van Vark