Kosten

De minimale kosten voor het verblijf zijn € 30,- per dag. Bent u aanvullend verzekerd? Dan vergoedt de ziektekostenverzekeraar meestal dit bedrag. Krijgt u een hogere vergoeding van uw verzekeraar? In dat geval berekenen wij de maximale bijdrage die u vergoed krijgt. Als familie blijft slapen en/of een maaltijd gebruikt in ons hospice, vragen wij hier ook een kleine bijdrage voor. Een overnachting kost 10 euro per persoon (inclusief ontbijt) en voor een maaltijd berekenen wij 5 euro per persoon.

Zijn er onduidelijkheden over de kosten van het verblijf en de vergoeding van de ziektekostenverzekering? Wij helpen u graag!

Ons advies aan terminaal zieke mensen is om het wonen in het hospice niet te lang uit te stellen. Het kan de laatste weken van je leven extra kleur geven. Die liefde en warmte verdient iedereen.
Miranda en Rebecca Ringeling