Coördinatoren

Bij het hospice werken twee betaalde coördinatoren. Daarnaast zijn er zo’n 80 vrijwilligers actief in het hospice. Het bestuur houdt toezicht op het gevoerde beleid en de financiën. 

Ester Grootenboer en Iris van Putten zijn de twee coördinatoren van hospice De Cirkel. Zij hebben de dagelijkse leiding in handen en sturen de ruim 80 vrijwilligers aan. Daarnaast zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en hun naasten en voor de huisarts en de thuiszorg.

Heel bijzonder hoe jullie zo'n laatste levensfase toch ook gezellig, fijn en onvergetelijk weten te maken.
Heleen Versprille