Een aanvraag indienen

De palliatief terminale zorg wordt sinds 1 januari 2015 niet meer betaald vanuit de AWBZ. Vanaf die datum betaalt uw zorgverzekeraar de verpleging en verzorging uit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie moet een PTZ-indicatie voor u aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Dit doet hij/zij in samenspraak met uw behandelend arts. Bent u in het bezit van een indicatie dan kunt u of een van uw naasten contact opnemen met het hospice. Als er geen plek is, dan kunnen wij u eventueel op een wachtlijst plaatsen. Voor meer informatie en/of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met 078 - 612 41 38 of mailen naar coordinator@hospicedecirkel.nl. Contactpersonen zijn Iris van Putten en Ester Grootenboer.

Het verblijf van mijn oom in De Cirkel is op mij zeer indrukwekkend overgekomen, het was als 'een warm bed' voor hem. Heel heel veel respect voor u allen!
Piet Lommers