Profiel van een vrijwilliger

De vrijwilliger heeft een centrale rol in het hospice. De vrijwilliger komt niet in plaats van de mantelzorg, maar is hier een aanvulling op. Daar waar de familie niet meer in staat is de zorg te bieden, geeft hij of zij ondersteuning. De vrijwilliger neemt geen taken over van de professionele zorgverleners.

Taken van de vrijwilliger zijn:

  • lichamelijke verzorging van de zieke; deze zorg wordt met anderen zoals familie en de wijkverpleging uitgevoerd
  • emotionele ondersteuning van de bewoners en hun familie
  • lichte huishoudelijke zorg zoals het zorgen voor koffie, thee en maaltijden, verzorgen van planten en bloemen en het opruimen van de kamer.

Een vrijwilliger is iemand met een luisterend oor die niet zichzelf, maar de ander op de eerste plaats zet. Het is iemand die zich goed kan verplaatsen in de medemens en kan aanvoelen wat hij/zij nodig heeft. Van een vrijwilliger verwachten wij dat hij of zij een aantal diensten per maand draait. Wij investeren in de vrijwilligers in de vorm van onder andere opleidingen, maar verwachten daar ook wat voor terug. Als vrijwilliger werken is dus niet vrijblijvend.

Dankzij jullie kunnen we terugkijken op een goede tijd, het was fijn en warm bij jullie. Mijn vader heeft het erg goed gehad!
Luc en Annemiek Zielman